Wigner RCP, Institute for Particle and Nuclear Physics
Department of High Energy Physics
(Nagyenergiás Fizikai Osztály)

Particle Detectors (Részecskedetektorok) Hadron Physics _(Hadronfizika)_ Standard Model and Search for New Physics _(Standard modell és új fizika keresése)_ Laser Particle Accelerator Technology Research _(Lézeres részecskegyorsító technológiák)_

Department head (osztályvezető): Siklér, Ferenc
Belső információk Key, Ismeretterjesztés Viewtopic, Szobák, terület Html térkép Svg, Levelezés Mail
Dokumentumszerver Doc (log in at the bottom to get all the documents), VT jegyzőkönyvek
EcoWeb

nfo tv

"A kollégák
hétfőn 12:30-15:00 óráig,
kedden 9:00-12:00 óráig,
csütörtökön 10:00-12:00 és 13:00-15:00 között kereshetik fel személyesen az ügyintézőket,
szerdán és pénteken a félfogadás szünetel."
Opening hours
Mon: 12:30-15:00
Tue: 9:00-12:00
Thu: 10:00-12:00 and 13:00-15:00
Closed on Wed and Fri

http://wigner.mta.hu/ugyint/kikuld.php
A bejelentkezés a wigneres e-mailcím és a spamszűrési jelszópárossal a lehetséges.

http://wigner.mta.hu/ugyint/szabadsag.php
A bejelentkezés a wigneres e-mailcím és a spamszűrési jelszópárossal a lehetséges.

http://wigner.mta.hu/ugyint/beszerzes.php
A bejelentkezés a wigneres e-mailcím és a spamszűrési jelszópárossal a lehetséges.

A H.323 felületén csatlakozz a "CERN Vidyo gateway"-hez (vidyogw.cern.ch, 188.184.66.56), majd add meg a megbeszélés extensionjét, a végén a # jellel. A kéken világító mikrofon lesz aktív.
A PC-ről lehet vetíteni, de megosztáshoz onnan is be kell lépni a vidyoba. Ekkor a PC-hez csatlakoztatott mikrofont le kell tiltani.
Ha H.323-mal szeretnéd használni, a behívószám 00362002001.
Megbízott: Wagner István

Research groups (Kutatócsoportok)

Calls for proposals (Aktuális pályázatok)

In the news (A hírekben)

Events, meetings (Események, megbeszélések)

Terem- és zoom foglalás
A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszélései (twiki) indico

Seminars (Szemináriumaink) (indico), Megbeszéléseink (indico)

Schools, education (Iskolák, oktatás)

Grants (Pályázati támogatások)

  • Projects supported by the Hungarian Scientific Research Fund (OTKA): Htmlen Htmlhu

Local info

Links

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r312 < r311 < r310 < r309 < r308 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r312 - 2022-09-26 - FerencSikler
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback