MC recipies

cmsDriver.py MinBias_TuneZ2star_8TeV_pythia6_cff.py -s GEN,SIM,DIGI,L1,DIGI2RAW,RAW2DIGI,L1Reco,RECO --conditions=auto:startup 
--pileup=NoPileUp --eventcontent=FEVT --datatier GEN-SIM-RECO -n 5 --no_exec

Magyarázat:

-s

 • GEN : részecskék generálása + GenParticles + GenJets
 • SIM : Geant4 detektorszimuláció
 • DIGI : a detektor válasza
 • L1: L1 trigger szimuláció
 • DIGI2RAW : DIGI jelek RAW formátumba való konvertálása
 • RAW2DIGI : RAW formátumból DIGI-be konvertál
 • L1Reco : L1 rekonstrució
 • RECO: teljes esemény rekonstrukcióa
 • HLT : High Level Trigger
  • HLT-t lehet specifikálni: (pl HLT:GRun), többi lehetőség itt:
   http://cmslxr.fnal.gov/lxr/source/HLTrigger/Configuration/python

--conditions=auto:startup

https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/CMSPublic/SWGuideFrontierConditions

--eventcontent=

Részletek a file elején: http://cmslxr.fnal.gov/lxr/source/Configuration/EventContent/python/EventContent_cff.py

-n SZÁM, ahol SZÁM az hogy hány eseményen fusson a szimuláció

--no_exec, ne futtassa le, csak hozza létra a python file-t

Más opciók: --fast Gyors szimuláció, részletek:

https://twiki.cern.ch/twiki/bin/viewauth/CMS/FastSim https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/CMSPublic/SWGuideFastSimulationExamples

--filein, Bemeneti file megadása

--geometry, Geometria, részletek:

http://cmslxr.fnal.gov/lxr/source/Configuration/StandardSequences/python/

DB csere:
import CalibTracker.Configuration.Common.PoolDBESSource_cfi
# --------------------- SiPixelQuality -----------------
process.SiPixelQualityDBReader = cms.ESSource("PoolDBESSource",
  BlobStreamerName = cms.untracked.string('TBufferBlobStreamingService'),
  DBParameters = cms.PSet(
    messageLevel = cms.untracked.int32(0),
    authenticationPath = cms.untracked.string('')
  ),
  connect = cms.string ('sqlite_file:/data/vami/PilotBlade/SiPixelQuality_PilotBlade.db'),
  toGet = cms.VPSet(
    cms.PSet(
     record = cms.string('SiPixelQualityFromDbRcd'),
     tag = cms.string('SiPixelQuality_v20')
    )
  )
)
process.es_prefer_Quality = cms.ESPrefer("PoolDBESSource","SiPixelQualityDBReader")
#-------------------------------------------------------

Példa Run2 MC RECO konfig fájl készítésére:
Config fájl készítése cmsDriver-el:
cmsDriver.py MinBias_13TeV_cfi.py -s DIGI,L1,DIGI2RAW,RAW2DIGI,RECO --mc --conditions auto:run2_mc --pileup=NoPileUp --beamspot NominalCollision2015 --magField 38T_PostLS1 --customise SLHCUpgradeSimulations/Configuration/postLS1Customs.customisePostLS1 -n 10 --no_exec

Az input dataset-et/fájlt (GEN-SIM) utólag lehet módosítani, vagy előre beírni a következő kapcsolóval:

--filein file:input.root
A pileup mixelést az alábbi recept szerint lehet módosítani: http://www.grid.kfki.hu/twiki/bin/view/CMS/CMSDriverGuide#II_5_Do_full_reco_on_GEN_SIM_MC

-- AndrasHazi - 2015-02-23

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r4 - 2015-04-09 - MartonBartok
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback