Üdvözöljük a Wigner FK RMI TWiki weboldalain

Ez a Twiki az Intézetben működő különböző csoportok együttműködését segíti elő. Ha használni szeretné, a regisztrációhoz küldjön egy levelet a

balazs.tamas@wigner.mta.hu

címre! A Twikiről többet is megtudhat a TWiki web oldalakon!

Welcome to the Wigner RCP IPNP TWiki webpages

This is the collaborative platform of various groups working in the Institute. If you want to register, send an e-mail to

balazs.tamas@wigner.mta.hu

To learn more about TWiki, visit the TWiki web.

Hírek

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r40 < r39 < r38 < r37 < r36 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r40 - 2021-10-12 - AllLearning
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback