TWiki> Main Web>WebHome (revision 26)EditAttach

Üdvözöljük az RMKI TWiki weboldalain

Ez a Twiki az Intézetben működő különböző csoportok együttműködését segíti elő. Ha használni szeretné, a regisztrációhoz küldjön egy levelet a

gridadm@rmki.kfki.hu

címre, vagy regisztraljon itt. ATwikiről többet is megtudhat a TWiki web oldalakon!

Welcome to the RMKI TWiki webpages

This is the collaborative platform of various groups working in the Institute. If you want to register, send an e-mail to

gridadm@rmki.kfki.hu

, or register here. To learn more about TWiki, visit the TWiki web.

Search the Twiki / Keressen a Twikin

- Advanced search

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
Gifgif rmki_logo_orig.gif r1 manage 3.7 K 2008-11-21 - 19:55 TWikiAdminUser The logo of RMKI
Pngpng twiki.png r1 manage 25.6 K 2008-11-21 - 20:29 TWikiAdminUser Twiki logo
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r40 | r28 < r27 < r26 < r25 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r26 - 2009-02-04 - GergelyDebreczeni
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback